Duurzame Inzetbaarheid, vitaliteit voor iedereen

Vitaliteit programma implementeren in je bedrijf

De Healthy Crew adviseert organisaties op strategisch en operationeel gebied op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We helpen je met implementeren van een op maat gemaakt vitaliteitsprogramma. Het programma bestaat uit een aantal bouwstenen die als modules ingezet kunnen worden. We beginnen met meten, vervolgens met draagkracht creëren en een gedegen intern communicatieplan.

Uit de input van het onderzoek, de directie, HR, het management en ambassadeurs uit de organisatie wordt een maatwerkprogramma programma ontwikkeld met inspirerende workshops en trainingen. Ook bieden we workshops, trainingen en coaching aan, die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden. Dat kan zijn team coaching of één-op-één coaching, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, stress reductie of leefstijl.

Het is van belang dat medewerkers gezond, vitaal en prettig blijven (samen)werken. De Healthy Crew heeft daarom het Energie BOOSTER programma ontwikkeld, waarmee je vitaliteit op de kaart zet in jouw bedrijf.

Energie BOOSTER – Bewegen Ontspannen Ontwikkelen Slapen Toekomst Eten Realisatie
GRATIS
strategiegesprek

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Als medewerkers lekker in hun vel zitten, zijn ze productiever, hebben ze meer plezier in hun werk en verzuimen ze minder.

We richten het programma en de interventies op iedereen (amplitief) niet alleen op de mensen die uitvallen (curatief) of dreigen uit te vallen (preventief).

Amplitie is een nieuwe kijk op vitaliteit en het inzetten van de juiste interventies. Amplitie richt zich op het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van medewerkers en staat voor het bevorderen van positieve aspecten bij werknemers zoals werkgeluk, bevlogenheid, welzijn en vitaliteit.

DI Model - de Healthy Crew

Happy Crew – Healthy Business

Gezond, vitaal en veerkrachtig personeel is productiever, creatiever en veel minder ziek. Tevens blijven medewerkers langer aan je organisatie verbonden, verklein je uitstroom en trekken zij ook andere gezonde vitale werknemers aan, wat weer waardevol is voor de organisatie.

Er worden hoge eisen gesteld aan medewerkers; en uit de praktijk blijkt dat vitale medewerkers beschikken over meer veerkracht en daardoor creatiever zijn in het oplossen van problemen, het ontwikkelen van nieuwe concepten en beter kunnen omgaan met de veranderingen. Een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid leidt tot grotere medewerkersbetrokkenheid, meer motivatie en eigenaarschap.

Het werken aan duurzame inzetbaarheid levert dus heel wat voordelen en besparingen op. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kosten van verminderde inzetbaarheid minstens zo hoog zijn als de kosten van het verzuim in een organisatie.

Amplitie

Daarom zou je als organisatie moeten inzetten op amplitieve, preventieve en curatieve interventies die samen komen in één programma. Geen losse workshops en cursussen, maar onder één paraplu onder één herkenbare formule, in één programma met een jaarplanning. Zo investeer je als bedrijf in de gezondheid en het werkgeluk van werknemers. hogere klanttevredenheid, hogere arbeidsproductiviteit.

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. Amplitie staat voor versterken, vergroten en vermeerderen (Ouweneel, Schaufeli & LeBlanc, 2009) en richt zich op alle medewerkers.

Wij helpen bedrijven met:

Het aanbieden, ontwikkelen, implementeren en communiceren van een op maat gemaakt modulair vitaliteitsprogramma
Het verlagen van ziekteverzuim
Het in kaart brengen van vitaliteit binnen teams en afdelingen
Coaching op het gebied van vitaliteit, leefstijlverbetering, stress preventie en burn-out.
Coaching voor leren omgaan met (hoge) werkdruk
Coaching voor medewerkers met fysiek en psychisch zwaar werk

Meten is weten

De Healthy Crew brengt vitaliteit in kaart met gefundeerde en onderbouwde onderzoeken, die mede ontwikkeld zijn door het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) en TNO.
Zo krijg je toegang tot een platform met dashboard, een toegankelijke AVG-proof omgeving met wetenschappelijk ondersteunde vragenlijsten en onderzoeken.

Scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid

De scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid draagt bij aan de versterking van de rol als leidinggevende als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Vitaal leiderschap is bepalend voor het succes van de implementatie van het programma. Leidinggevende hebben een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol in het creëren van een duurzame inzetbaarheid bevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid.

In de scan wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

Competenties
Kennis
Steun in middelen
Context en koers

DIX – Duurzame inzetbaarheidsindex

Het werken aan duurzame inzetbaarheid is een doorlopend proces waar medewerkers en werkgevers samen aan werken met behulp van een aantal tools. De Healthy Crew hanteert de definitie en de instrumenten die door TNO zijn ontwikkeld. Voor het gebruik van deze tools is de Healthy Crew gecertificeerd. Met onderstaand model ontstaat er zogezegd een sociale overeenkomst waarin alle aspecten van duurzame inzetbaarheid continue op de agenda van de medewerker staan en dat heeft positieve gevolgen zoals betere keuzes, effectiever gedrag, eerder in gesprek gaan en dus minder verzuim.

DIX_gecertificeerd

Meer weten over Inzetbaarheid als Service en Activeren bij verzuim?

Neem contact op  voor een gratis en vrijblijvend strategiegesprek.
GRATIS
Strategiegesprek