Klachten

Wij zijn steeds bezig onze dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat wij daarbij in gebreke zijn gebleven. Heb je een klacht over een training, workshop of coaching of over de dienstverlening van de Healthy Crew dan willen wij die graag voor je oplossen.

Hoe kan ik mijn probleem of klacht kenbaar maken?

Heb je een probleem of klacht? Gebruik dan ons klachtenformulier.
Alle meldingen, klachten en complimenten gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.
Na ontvangst van de melding nemen we contact op over de bijzonderheden en stellen we alles in het werk om wat er mis mocht zijn gegaan, te herstellen.

Hoe kan ik in contact komen met de Healthy Crew?

Heb je een vragen over coaching, trainingen of één van onze diensten?

Klachten melden