leefstijl stress en burn-out coach

Onderwijs als topprioriteit

Duizenden stakers op de Dam, protesten in Rotterdam en ook in Leeuwarden, Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Oost-Nederland, duizenden leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders op de been. Er kwam een beetje extra geld, maar er zou structureel in het onderwijs moeten worden geïnvesteerd. En dan hebben we het over minder werkdruk, meer waardering en een oplossing voor het lerarentekort.

Deze situatie heeft tevens effect op de aanwas van nieuwe leraren en de uitstroom ervan, maar ook op het hoogste percentage burn-outs van de gehele Nederlandse beroepsbevolking.

Ongeveer één op de zeven werkenden heeft last van stressklachten en één op de tien heeft last van burn-outklachten. Burn-out hangt samen met diverse aspecten van psychische werkbelasting. Zo komt burn-out meer voor bij mensen die melding maken van een hoge werkdruk dan bij mensen die een lage werkdruk hebben. Ook mensen die minder zeggenschap hebben over hun eigen werk en mensen die zich niet goed kunnen ontplooien in hun werk hebben vaker burn-out klachten. Vergeleken met andere bedrijfstakken, komt burn-out het meest voor in het onderwijs: meer dan 13 procent van de leerkrachten raakt opgebrand.

“Het hoge percentage burnout in het onderwijs kan grotendeels worden toegeschreven aan de hoge psychische werkbelasting van leerkrachten.”

Uit onderzoek is verder gebleken dat er een verband bestaat tussen interpersoonlijk leraar gedrag (zelfbeeld, zelfvertrouwen en coping vaardigheden bij stressoren) en werkbeleving (werkdruk, zeggenschap (autonomie) en ontplooiingskansen). Deze factoren blijken significante voorspellers te zijn voor een afname van burn-out en een toename van bevlogenheid.

Kortom als je de hoge werkdruk binnen het onderwijs combineert met het hoge verantwoordelijkheidsgevoel, de oplopende druk van ouders in de huidige prestatiemaatschappij, het interpersoonlijk leraarsgedrag, is dit percentage niet meer dan logisch. Daarnaast spelen er nog meer factoren zoals het werken in kleine teams waardoor leraren hun grenzen verleggen en doorgaan totdat ze ECHT niet meer kunnen.

Om de ervaren werkdruk in het onderwijs te verlagen met een preventieve aanpak en het ziekteverzuim door burn-out te verkorten trachten wij als Healthy Crew bij te dragen aan de vitaliteit en werklast in het onderwijs. We bieden gespecialiseerde preventieve stress en burnout trainingen aan voor het onderwijs en als het toch mis is gegaan, helpen we mensen te herstellen van hun burn-out. Bij ons zijn de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs wel topprioriteit.

Onze burn-out behandeling is geaccrediteerd door de Vereniging van Erkende stress- en bun-out coaches.

We komen graag in gesprek.

De effecten van (vroegtijdige) behandeling van burn-out

Om instroom in de WAO vanwege psychische klachten te voorkomen lijkt voortvarend ingrijpen belangrijk. Kortdurende geprotocolleerde cognitief-gedragstherapeutische aanpak van burn-out heeft een positief effect op klachtenreductie en werkhervatting. Hierbij geldt, dat de behandeling in een vroeg stadium resulteert in vermindering van de klachten en in snellere werkhervatting. Verder blijkt, dat een kortdurend ziekteverzuim (<6 weken) en een grotere arbeidstevredenheid samenhangen met beter begeleide werkhervatting. Deze uitkomsten maken duidelijk, hoe belangrijk het is dat bedrijfsartsen vroegtijdig doorverwijzen naar een gespecialiseerde burn-out coach die werkt volgens erkende methoden.

Meer weten? Reactie en vragen

We ontvangen graag je reactie en vragen. En vond je dit artikel interessant? Vergeet het dan niet te delen met je vrienden, familie en kennissen. Meer weten over gezonde voeding, beweging, ontspanning, burn-out en stress preventie of het veranderen van je leefstijl? Neem contact met ons op!

No Comments

Your comment...NameE-mail

Leave a reply