Grip op ziekteverzuim, grip op stress

Oplossingen: Met een stappenplan en 5 MAGIC sleutels

Het verzuimpercentage blijft maar stijgen en dat kost jouw bedrijf heel erg veel geld. Als we kijken naar de oorzaken, dan zien we werkstress als één van de grootste oorzaken. Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer één.

Minstens een kwart van het langdurende verzuim (langer dan 6 weken) is stress gerelateerd, en dat heeft grote impact. In de eerste plaats is het heel schadelijk voor de medewerkers die de stress ervaren. Er wordt helaas nog een enorme drempel ervaren om zich ziek te melden, voelen medewerkers zich schuldig en zien het als falen en dat heeft grote consequenties voor hun (geestelijke) gezondheid en zelfvertrouwen. De ongezonde situatie rondom stress en de houding ten opzichte tot stress en werkdruk heeft ook een negatieve invloed op de inzetbaarheid van deze medewerkers. Hierdoor heeft het ook weerslag op diezelfde bedrijven. We praten over grote consequenties voor de bedrijven, die opdraaien voor de kosten van deze uitval.

GRATIS
strategiegesprek

In de download ‘Grip op ziekteverzuim door stress’, kun je lezen over ‘het Stappenplan om stress te voorkomen’ in je organisatie.

Wat kun je verwachten van de download?

Oorzaak stress van verzuim
Situatie rondom uitval bij stress
De cijfers en kosten van uitval door werkstress
Model werkdruk en werkstress
Disbalans tussen taakeisen en regelmogelijkheden
Aanpak van verzuim door stress – Het stappenplan
Ondersteunende groeicultuur, psychologische veiligheid
Richting en draagvlak, bewustzijn en ambassadeurs
Situatie in kaart brengen met de Healthy Check preventieve aanpak
Stress signalen herkennen, cursus voor leidinggevenden
Omgaan met gestreste werknemers, alles wat je aandacht geeft groeit
Stresspreventie en amplitie

DOWNLOAD BROCHURE
GRATIS ADVIESGESPREK
Download Brochure Grip op ziekteverzuim door stress
“Hoewel preventie een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer, zien we dat er grote, laagdrempelige kansen liggen voor werkgevers om verzuim door stress te voorkomen”

De oorzaak van het verzuim

“Vaak is de oorzaak slecht leiderschap, weinig betrokkenheid, laag kennisniveau van stress en burn-out bij leidinggevenden, slechte communicatie naar de medewerkers, lage psychologische veiligheid binnen organisaties in combinatie met hoge werkdruk. In de praktijk blijkt bij bedrijven met een hoog ziekteverzuim, dat de meerderheid van de werknemers door hierboven genoemde oorzaken, het gevoel heeft dat ze er zelf voor moeten zorgen niet overspannen te raken en zich in eerste instantie niet ziek meldt maar bijvoorbeeld eerst vakantiedagen opneemt in de hoop dat de stress daardoor ‘verdwijnt’.

Dit gaat vaak gepaard met schaamte, schuldgevoel en onveiligheid. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit. De weg terug voor zo’n medewerker is dan lastig. Werkgevers komen vaak pas dan in actie. Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daar valt écht veel winst te behalen. En dat kunnen kleine simpele zaken zijn die een wereld van verschil maken, dus geen grote (dure) trajecten.” – volgens de professionals van de Healthy Crew.

VEERKRACHT EN VITALITEIT
TRAINING STRESS LEADERSHIP
oorzaak van het verzuim
Oplossing hoog ziekteverzuim

Oplossingen voor hoog ziekteverzuim

Door te starten met onderzoek, krijg je inzicht in oorzaak en gevolg en zet je jouw budget daar in, waar het meeste effect kan worden behaald. Dat is goed nieuws voor organisaties én voor de mensen die er werken. Wij denken mee met organisaties en bieden inzicht (kort en behapbaar, zonder dat je hele organisatie overhoop ligt, lees lage instapkosten, de Healthy Check), onderzoek (indien gewenst met onder andere de DIX)  interventies (trainingen en coaching) én een mooi programma (Energie BOOSTER Programma)  aan om uitval door stress te voorkomen op preventief én amplitief niveau.

Direct naar de oplossing, niet moeilijker maken dan nodig is!

Niet iedere organisatie is geholpen bij een duur onderzoek, want dan heb je alleen cijfers, waarvan je al wist dat deze problemen aanwezig zijn. Want de meeste organisaties weten wel WAT de problemen zijn, maar hebben moeite met de te nemen stappen om deze te verhelpen. Als we eerlijk zijn, heeft iedere organisatie in meer of mindere mate te maken dezelfde hoofdthema’s, en hiervoor zijn dezelfde oplossingen een uitweg. Dus als er enigszins inzicht is, kun je die stap wellicht gewoon overslaan. En direct beginnen met de aanpak, zo kun je de kosten van het onderzoek besteden aan de medewerkers die het nodig hebben. En kun je hulp en interventies afstellen op de persoonlijke behoeften van de medewerkers, want iedere medewerker heeft andere behoeften. Dat scheelt ook een hele hoop tijd, want hoe eerder je begint, hoe meer schade je kunt beperken.

We starten in zo’n geval met het in kaart brengen van de medewerkers die dreigen uit te vallen en het begeleiden van de inmiddels al uitgevallen medewerkers. Hiervoor is de  Healthy Check ontwikkeld. Lees meer over de Healthy Check.

Meertrapsraket van oplossingen

Om het verzuim terug te dringen is er niet maar één oplossing. Een combinatie van maatregelen werken in de praktijk het beste en die hoeven heus niet allemaal groots en meeslepend te zijn! Persoonlijke aandacht is het toverwoord, gesprekken voeren met je werknemers en écht luisteren in een veilige omgeving, waar elke werknemer kan zijn wie hij is, kan zeggen wat hij wil.

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

Stress wordt vaak niet (tijdig) gesignaleerd, onderschat of zelfs genegeerd. Onder het mom ‘iedereen heeft het wel eens druk’ of ‘dat gaat vanzelf wel over’ worden stresssignalen (zowel door medewerkers als door leidinggevenden) niet serieus genomen. Daarbij komt dat ‘toegeven’ dat je last hebt van stress, in sommige organisaties wordt gezien als teken van zwakte en daarmee rust er een taboe op. Het belangrijk de signalen van stress te (h)erkennen en ze bespreekbaar te maken.

Dit bereik je door het kennisniveau van leidinggevende op peil brengen om in eerste instantie stress te kunnen signaleren en vervolgens het goede gesprek aan te gaan.

ENERGIE BOOSTER PROGRAMMA
TRAINING STRESS LEADERSHIP
Meertrapsraket Healthy Crew

Healthy Crew helpt bij het invoeren van MAGIC

Psychologische veiligheid2

Medewerkers ‘Inspireren en verbinden’ met de 5 MAGIC sleutels: Meaning (zingeving), Autonomy (Autonomie), Growth (groei), Impact en Community (Connectie). Zeker in de huidige arbeidsmarkt, loont het om te investeren in werkgeverschap, zodat medewerkers willen blijven en de aantrekkingskracht van de organisatie op de arbeidsmarkt groter wordt.

‘Nog nooit zijn er zoveel mensen van baan veranderd’

Maar, waar begin je? En hoe ga ik dat invullen? Met de vijf sleutels tot medewerkers engagement samengevat tot MAGIC: meaning (zingevend werk), autonomie, groei, impact en community (connectie) geef je richting aan je beleid. Deze onderdelen zijn verweven door onze programma’s en werkwijzen.

(bron: Engagement Magic van Maylett).

De Healthy Crew ondersteunt bedrijven bij het voeren van MAGIC-gesprekken

Uit deze 5 magische sleutels, hebben wij een MAGIC gesprekskaart ontwikkeld. Een gratis te downloaden kaart, waarmee je gemakkelijk in gesprek komt met je medewerkers. Want praten over stress en samen zoeken naar een mooie oplossing is een relatief gemakkelijke, maar impactvolle manier om stress tegen te gaan in je organisatie.

Maar wat als je leidinggevenden niet daartoe in staat zijn? Omdat hij/zij niet beschikt over voldoende (coachende) gesprekstechnieken? Of niet beschikt over voldoende kennis om stress signalen te herkennen? Dan is de training Stress leadership hier een mooie oplossing voor.

Maar wat als de leidinggevende de veroorzaker van het probleem is? Dan komt de problematiek niet naar boven en gaan de gesprekken het doel voorbij. In de vier meest voorkomende redenen van uitval staat ‘Arbeidsverhoudingen’ en wordt een verstoorde relatie met ofwel een collega ofwel de leidinggevende genoemd. Of als de leidinggevende zelf een te hoge workload heeft om al die gesprekken op korte termijn en periodiek te kunnen voeren?  Ook zijn er situaties denkbaar dat er in een bedrijf, een afdeling of een filiaal een taboe heerst op ziekmelden of uitvallen door werkstress of de werknemer voelt zich niet veilig genoeg om dit toe te geven aan iemand binnen de organisatie.

Deze bezwaren maken dat we als Healthy Crew regelmatig worden ingevlogen om inzicht te krijgen op hoe de medewerkers zich verhouden tot stress gerelateerde klachten , vermoeidheid en/of arbeidsvreugde. Veel bedrijven besteden juist het goede gesprek over stress en gezondheid uit. Onze dienst ‘MAGIC gesprekken voeren’ kan een uitkomst zijn.

Veerkracht (stress & burn-out coaching)

Coaching - de Healthy Crew

De medewerkers die dreigen uit te vallen of inmiddels al zijn uitgevallen door stress gerelateerde oorzaken worden dan door erkende coaches gecoacht met een evidence based methodiek, waarbij we als doel stellen; snel weer over voldoende energie en veerkracht te beschikken en de uitval ofwel te voorkomen dan wel met 50% te verkorten.

MEER OVER ONZE COACHING
Waar kunnen we je mee helpen?

De Healthy Crew ondersteunt bedrijven bij het voeren van MAGIC-gesprekken. We trainen leidinggevenden in Stress leadership en leren symptomen van stress en overbelasting herkennen, tevens brengen we in kaart wie er dreigt uit te vallen en kunnen we gespecialiseerde coaching aanbieden op het gebied van veerkracht, daarnaast maken we vitaliteitsprogramma op maat op basis van het Energie BOOSTER programma en ondersteunen we op duurzame inzetbaarheid.

dienst-healthy-check-600x320

Healthy
Check
Check

LEES MEER
Dienst Training-stress-leadership-600x230

Training
Stress
Leadership

LEES MEER
dienst-magic-gesprekken-600x320

MAGIC
gesprekken
voeren

LEES MEER

Energie
BOOSTER
programma

LEES MEER
dienst-nature-based-coaching-600x320

Nature
Based
Coaching

LEES MEER

Wil je meer weten? of kun je wel wat advies gebruiken?

Plan een gesprek met de Healthy Crew in

We zijn benieuwd wat er in jouw organisatie speelt en maken graag vrijblijvend kennis en verkennen graag samen wat de mogelijkheden zijn om in te zetten op stresspreventie en/of amplitie. vertellen ook graag over:

  • hoe je vroegtijdig stress kunt herkennen bij medewerkers en
  • hoe onze methodiek ervoor zorgt dat de medewerkers die uitgevallen zijn door een burn-out in de helft van de gemiddelde tijd weer terugkomen op werk
  • hoe we met amplitie en aandacht voor veerkracht en vitaliteit nog veel meer kunnen bereiken
GRATIS ADVIES GESPREK