Raad van Advies

De raad van advies is het klankbord voor de directie van de Healthy Crew en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

De raad van Advies komt 2 keer per jaar bijeen met de directie van de Healthy Crew. De raad is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar én van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. In de raad is sprake van spreiding van specifieke deskundigheid over de expertisegebieden: bestuurlijk, zorg, HRM, financiën en ICT.

Samenstelling Raad van Advies:

Dhr. J. Devilee, HR zorg & voorzitter.

Mw. B. van der Blom, huisarts & bedrijfsarts LUMC.

Dhr. M.W. Heslenfeld, IR wetenschapper.

VESB