Raad van Advies

De raad van advies is het klankbord voor de directie van de Healthy Crew en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

De raad van Advies komt 2 keer per jaar bijeen met de directie van de Healthy Crew. De raad is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar Γ©n van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. In de raad is sprake van spreiding van specifieke deskundigheid over de expertisegebieden: bestuurlijk, zorg, HRM, financiΓ«n en ICT.

Samenstelling Raad van Advies:

Dhr. J. Devilee, HR directeur zorg & voorzitter.

Dhr. M.W. Heslenfeld, IR wetenschapper.

VESB