MAGIC gesprekken: Inspireren en verbinden

MAGIC gesprekken. Medewerkers ‘Inspireren en verbinden’ met de 5 MAGIC sleutels: Meaning (zingeving), Autonomy (Autonomie), Growth (groei), Impact en Community (Connectie). Zeker in de huidige arbeidsmarkt, loont het om te investeren in werkgeverschap, zodat medewerkers willen blijven en de aantrekkingskracht van de organisatie op de arbeidsmarkt groter wordt.

‘Nog nooit zijn er zoveel mensen van baan veranderd’

Je kunt zelf de gesprekken voeren binnen je organisatie, maar daaraan kleven een aantal bezwaren,

   1- Wanneer de leidinggevende de veroorzaker van het probleem is, komt de problematiek (en de waarheid) vaak niet boven water.
   2- De leidinggevende heeft geen tijd om alle mensen op korte termijn te spreken omdat de workload dit niet toelaat. (van ofwel de werknemer ofwel de leidinggevende)
   3- De leidinggevende heeft niet voldoende gesprekstechnieken om dit zelf te doen
   4- De leidinggevende heeft niet voldoende kennis van het signaleren van de signalen
   5- Er heerst een taboe op uitvallen door werkstress of de werknemer voelt zich niet veilig genoeg om dit toe te geven aan iemand binnen de organisatie. (in dit soort gevallen is een externe specialist vaak wel in staat om dit gesprek te voeren)

Deze bezwaren maken dat we als Healthy Crew regelmatig worden ingevlogen om inzicht te krijgen op hoe de medewerkers zich verhouden tot stress gerelateerde klachten , vermoeidheid en/of arbeidsvreugde. We helpen dan met het inzetten van de Healthy Check (in kaart brengen van wie er mogelijk kan uitvallen) en/of een training Stress Leadership (leren stress signalen herkennen en gesprekken voeren) en met het volledig uit handen nemen van de gespreksvoering. Deze laatste dienst noemen we MAGIC gesprekken voeren.

MAGIC gesprekken, de magie van een goed gesprek

Maar, waar begin je? En hoe ga ik dat invullen? Met de vijf sleutels tot medewerkers engagement samengevat tot MAGIC: meaning (zingevend werk), autonomie, groei, impact en community (connectie) geef je richting aan je beleid. Deze onderdelen zijn verweven door onze programma’s en werkwijzen.

(bron: Engagement Magic van Maylett).

Doel MAGIC gesprek

MAGIC gesprekken voeren

Het doel van de MAGIC gesprekken:

  • Signaleren van gezonde en ongezonde mentale (en leefstijl) aspecten bij medewerkers
  • De vitaliteit en dreigende uitval in kaart brengen
  • Persoonlijke aandacht en waardering geven
  • Talenten naar boven halen
  • De verbinding met het bedrijf vergroten
  • Energie, motivatie en eigenaarschap van de medewerker bevorderen
  • Tijdige doorverwijzing naar specialisten

De MAGIC gesprekken zijn vertrouwelijk en hebben tot doel dat de medewerker zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Waar kunnen we je mee helpen?

De Healthy Crew ondersteunt bedrijven bij het voeren van MAGIC-gesprekken. We trainen leidinggevenden in Stress leadership en leren symptomen van stress en overbelasting herkennen, tevens brengen we in kaart wie er dreigt uit te vallen en kunnen we gespecialiseerde coaching aanbieden op het gebied van veerkracht, daarnaast maken we vitaliteitsprogramma op maat op basis van het Energie BOOSTER programma en ondersteunen we op duurzame inzetbaarheid.

Healthy
Check
Check

LEES MEER

Training
Stress
Leadership

LEES MEER

MAGIC
gesprekken
voeren

LEES MEER

Energie
BOOSTER
programma

LEES MEER

Nature
Based
Coaching

LEES MEER

Wil je meer weten? of kun je wel wat advies gebruiken?

We zijn benieuwd wat er in jouw organisatie speelt en maken graag vrijblijvend kennis en verkennen graag samen wat de mogelijkheden zijn om in te zetten op stresspreventie en/of amplitie. vertellen ook graag over:

  • hoe je vroegtijdig stress kunt herkennen bij medewerkers en
  • hoe onze methodiek ervoor zorgt dat de medewerkers die uitgevallen zijn door een burn-out in de helft van de gemiddelde tijd weer terugkomen op werk
  • hoe we met amplitie en aandacht voor veerkracht en vitaliteit nog veel meer kunnen bereiken
GRATIS ADVIES GESPREK