Een gezonde leefstijl, het nieuwe normaal!

Een gezonde leefstijl, het nieuwe normaal!

Gezonde leefstijl in plaats van wachten op vaccin.

Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, thuis werken en drukte vermijden. De basisregels zijn voor iedereen nu wel helder. Helaas ontbreekt een heel belangrijk preventief onderdeel in dit mantra, namelijk een gezonde leefstijl. Gezonde voeding, slaap, ontspanning en beweging.

Gezonde leefstijl op de agenda

Als leefstijl ooit op de agenda zou moeten staan, dan is het nu. De cijfers liegen er niet om. De overgrote meerderheid van de corona-geïnfecteerde patiënten op de IC heeft overgewicht, obesitas en/of een of meerdere aandoeningen. Onderliggend cardio-metabool lijden en daarmee gepaard gaande laaggradige ontstekingen verzwakken het immuunsysteem en bieden een goede voedingsbodem voor het virus.

Relatie COVID-19 en gezonde leefstijl

Experts van TNO en LUMC beschrijven in de wetenschappelijke notitie de huidige inzichten over de relatie tussen COVID-19, weerstand, metabole ontregeling en leefstijlinterventies. Het doel van de notitie is dat beleidsmakers beter geïnformeerd beleid kunnen uitzetten voor de huidige praktijk én relevante onderzoeksvragen gedefinieerd kunnen worden voor de toekomst. Professor dr. Jessica Kiefte-de Jong, RD, PhD (LUMC en Lifestyle4Health): ‘Juist nu is een gezonde leefstijl van belang, een combinatie van bewegen, niet roken en minder stress en gezonde voeding’.

Het wachten op een vaccin tegen het coronavirus kan nog wel maanden duren, maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Een groep artsen en wetenschappers pleit ervoor dat Nederlanders juist nu gezonder moeten gaan leven. Hanneke Molema, werkzaam bij TNO, en Iris de Vries, vicevoorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl, leggen uit.

Luister naar het geluidsfragment

De wereld wacht op een vaccin, maar we kunnen zoveel meer al NU doen.

Wij stellen voor in de tussentijd een vliegende doorstart te maken met leefstijl.

‘Gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning zijn namelijk bewezen effectieve middelen om de fysieke weerbaarheid te vergroten tegen infectieziekten’. De in mei verschenen

Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies’,

onderschrijft deze stelling.

Gezonde leefstijl toevoegen aan het nieuwe normaal

Met de nodige hulp waaronder coaching en een gezonder voedselaanbod kan de samenleving SAMEN een nieuwe gedragsverandering te weeg brengen door gezonde leefstijl toe te voegen aan het nieuwe normaal.

Wij zijn diep doordrongen van de noodzaak tot verandering van een gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en realiseren ons dat dit geen ‘quick-fix’ is. Tegelijkertijd is het momentum nu hier en de veranderingsbereidheid van mensen groot.

Voorkom langdurige uitval als werkgever

Een gezonde leefstijl verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel. Dus val je in de risicogroep, dan weet je wat je te doen staat. Ook werkgevers kunnen veel schade en langdurige uitval en ziekteverzuim voorkomen door leefstijl programma’s aan te bieden.

De professionals van de Healthy Crew gaan dagelijks de strijd aan tegen stress, burn-out met gezonde leefstijl interventies, stress en burn-out coaching en vitaliteitsprogramma’s. We komen graag met jou in gesprek, hoe we Nederland samen echt gezonder kunnen maken, tijdens en na corona.

Fijne dag! Liefs van de Healthy Crew!

Meer weten over een gezonde leefstijl? Reactie en vragen

We ontvangen graag je reactie en vragen. En vond je dit artikel interessant? Vergeet het dan niet te delen. Meer weten over gezonde voeding, beweging, ontspanning, burn-out en stress preventie, vitaliteit of het veranderen van je leefstijl? Neem contact met ons op!

#gezondeleefstijl #HealthyCrew #stresspreventie #vitaliteit #corona #COVID19 #leefstijlverbetering #leefstijlinterventies #weerstand #mentaleweerstand #fysiekeweerstand

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Your comment...NameE-mail